فصل طلاق در لایحه خانواده

 

نوع مطلب :خبر ،

نوشته شده توسط:

نمایندگان مجلس در پایان بررسی فصل طلاق در لایحه حمایت از خانواده مواد مربوط به شرایط زمانی صدور حکم و جاری شدن صیغه طلاق را تصویب کردندنمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه  بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده مصوب کردند ، بر اساس مصوبه مجلس در مورد حکم طلاق اجراء صیغه و ثبت آن، حسب مورد، منوط به انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

نمایندگان مصوب کردند مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشوند، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر، به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

بر اساس مصوبه نمایندگان دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین، به حکم قانون، از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنا آن صادر شده است کان لم یکن تلقی می گردند.

طبق ماده دیگر این لایحه هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین خطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوی وی در مدت مذکور صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر، به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. در موارد غیبت زوجه، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به وسیله دفترخانه به اطلاع وی می رسد.

همچنین فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده فوق نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار به هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

طبق این مصوبه هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنا به توافق زوجین صادر شده باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست مشروط بر آنکه زوجه بنا به اعلام دادگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.

همچنین اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

طبق مصوبه مجلس در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود.

صورتجلسه تکمیل شده به امضا سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود.

نمایندگان درماده پایانی فصل طلاق در لایحه حمایت در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن و گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادر کننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات