معیارهای انتخاب اصلح(2)

 

نوع مطلب :فرهنگی ،مناسبت ها ،

نوشته شده توسط:

4- بهره­مندی از فهم و درک سیاسی

«نماینده باید دارای فهم و درک سیاسی باشد و مسائل کشور را بفهمد؛ هم مسائل خارجی و توطئه­های دشمنان را و هم مسائل داخلی و نیازهای مردم و اولویت­های کشور را؛ این طور نباشد که بدون رعایت اولویت­ها، مسئله­ای را مطرح کنند، شعاری بدهند و برای ملت و دولت مشکل درست کنند. نماینده باید احساس دلسوزی و وجدان سیاسی داشته باشد. »[18]«اگر نماینده­ای به مجلس برود که از مسائل کشور درک لازم را نداشته باشد؛ فاقد هوشمندی، آگاهی، سواد و معرفت لازم باشد، به درد نمی­خورد. نمایندگی کار مهّمی است. »[19]


5- بهره­مندی از تخصّص، تجربه و کارآمدی

«انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعی و یک اقدام خدایی است؛ بگردید آدم­های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدم مناسب چطور آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست ساله ماست...آدمی باشد که حتّی­المقدور با تجربه باشد. در این کارهای بزرگ، تجربه خیلی مهمّ است. بگردید این خصوصیات مهم را در اشخاص پیدا کنید. »[20]«نماینده باید خدوم، امتحان داده، با کفایت، برنامه­دار، خوش­نام و جوان­گرا باشد و به جوانان اعتقاد داشته باشد. »[21]

6- پیگیر مبارزة عملی با فساد

«کسی که می­آید به مجلس...باید ضدّ فساد هم باشد و با فساد مالی و اقتصادی به شدّت و به جِد، از بُن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند. »[22]«اصلح یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که همین هدف ها را دنبال کند؛ یعنی کسی که همین دردها را بداند و حس کند؛ یعنی کسی که برای ریشه کنی فقر و فساد عزم جدی داشته باشد؛ ؛ یعنی کسی که به حال قشرهای محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح کسی است که هم به ترقی و پیشرفت کشور و توسعة اقتصادی و غیراقتصادی بیندیشد؛ هم زیر توهمات مربوط به توسعه، آن چنان محو و مات نشود که از یاد قشرهای مظلوم و ضعیف غافل بماند. اصلح کسی است که به فکر معیشت مردم، دین مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد. »[23]

7- برخورداری از روحیه شجاعت

«بگردید آدم­های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدم مناسب چطور آدمی است؟....باید در مقابل توپ و تشر این و آن - خارجی، داخلی، زورگویان، قدرتمداران - شجاع باشد و دل خود را نبازد. کسی که دل خود را در مقابل توپ و تشر باخت، دستش هم برای امضا می­لغزد؛ پایش هم برای جلو رفتن می­لرزد؛ نمی­شود به او اعتماد کرد. نماینده باید شجاع و باشرف و امین...باشد. »[24]«مجلس، جای افرادی از بطن توده­های انقلابی مردم است؛ آدم­هایی علاقه­مند و دلسوز...[که] آزاد حرف خودشان را بزنند و راهی را که صحیح می­دانند، تعقیب بکنند. این، خصوصیات مجلس اسلامی است.»[25]«مجلس باید مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی­ها و زیاده­خواهی­ها و مرعوب­کردن­ها و تطمیع­کردن­های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند و دنبال آن برود. امام رضوان اللّه علیه بارها اسم «مدرّس» را می­آوردند. مگر خصوصیت مدرّس چه بود؟ از مدرّس عالم­تر هم داشتیم. مدرّس خصوصیت عمده­اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی­کرد. همان وقتی که علی­الظّاهر فضا را بر ضدّ او آن چنان متشنّج کرده بودند که علیهش شعار می­دادند، او ایستاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده خوب در مجلس است. بعضی­ها زود مرعوب می­شوند! من بارها عرض کرده­ام که قدرت­های استکباری -یعنی همین قدرت­های سلطه­گر جهانی- که مرتّب روی این کشور و آن کشور دست می­اندازند و دولت­ها و ملت­ها را زیر یوغ خودش می­کشانند، عمده کارشان از ترساندن می­گذرد. قدرت واقعی­شان آن قدر نیست که بر زبان می­آورند. بدیهی است این همه که این­ها با این انقلاب و با این کشور بدند، اگر قدرت داشتند، تاکنون این انقلاب این طور رشد نمی­کرد و این گونه نمی­ماند. آیا این خود دلیل نیست که سلطه­گران امریکا و صهیونیست­های عالم، آن چنان که ادّعا می­کنند، قدرت ندارند؟! اینها عمده کارشان را از راه تهدید و مرعوب­کردن پیش می­برند. نماینده باید کسی باشد که مرعوب نشود. چه کسی مرعوب نمی­شود؟ آدمی که دلش به خدا متّکی باشد. وقتی انسان به خدا متوکل بود، از هیچ کس مرعوب نمی­شود...مرعوب شدن، صفت خیلی بدی است. حالا یک وقت انسان در خانه خودش نشسته است و مرعوب می­شود - این یک نفر آدم است- اما یک وقت انسان در مسند مسئولیتی نشسته است- در مجلس است، در دولت است- او اگر مرعوب شد، واویلاست! مرعوب شدن او، یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت! نماینده نباید مرعوب شود. »[26]«مجلس خوب، دولت خوب را انتخاب می­کند و دولت خوب، کار خوب می­کند، و برای ملت، خوب حرکت می­کند. مجلس خوب و شجاع و مستقل، قوه مجریه را با قوانین مناسب و با نظارت دائم، به سمت هدف­های درستی که برای کشور تعیین شده است، هدایت می­کند. مجریان خوب هم، کشور را می­سازند و سازندگی را به پیش می­برند. مجلس خوب، کلید کارهای صحیح در یک کشور است. در مجلس خوب، نماینده خوب حضور دارد. نماینده خوب، یعنی نماینده مؤمن، شجاع، آگاه، دانا، دارای احساس مسئولیت و علاقه­مند به کار بزرگی که بر دوش او نهاده شده است. »[27]

8- داشتن قصد خدمت، به جای قصد تصاحب قدرت و اندوختن ثروت

«کسانی هم که وارد عرصة انتخابات می­شوند، باید یک تقیداتی، تعهداتی داشته باشند. این، خطاب به همة کسانی است که به عنوان نامزد وارد عرصة انتخابات می­شوند، و خطاب به همة مردم است. مردم عزیزمان در سراسر کشور این رفتارها را در نامزدهای انتخابات تفحّص کنند، دنبال کنند، دقت کنند. نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت طلبی و جمع کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه های ناسالم دیگر وارد شود، به کشور خدمت نمی­کند. نامزد انتخابات باید با انگیزة خدمت وارد شود؛ این را باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد. »[28]

ب) معیارهای سلبی

1- عدم وابستگی به بیگانگان

«همه تأکیدی که بنده در قضیه انتخابات و برای انتخاب اصلح و غیره دارم، برای همین است که این کشور، آسان استقلال خود را به دست نیاورده است. مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها، منتظر فرستنده قوی امریکا و غرب باشد! مبادا کسانی وارد مجلس شوند که آنتن­هایشان را به آن سمت تنظیم کرده باشند؛ هر چه از آن جا می­آید، بگیرند و در داخل به زبان دیگری منتشر و منعکس کنند! همه نگرانی من از این است. البته این ملت، بیدار است. عدّه­ای خیال نکنند که اگر کسانی لابه­لای جمعیت توانستند از حسن ظنّی یا غفلتی استفاده کنند و خودشان را داخل مجلس بیندازند، دیگر مصونیت پیدا خواهند کرد. هرگز چنین نیست. این ملت آگاه و هشیار و خون داده و رنج کشیده، اگر دیدند عنصر وابسته­ای به مجلس راه یافته است، دست دراز می­کنند و او را از مجلس بیرون می­اندازند. »[29]

 

2- ساده­لوح نبودن

«از طرف دیگر، نماینده نباید مفتون هم بشود. بعضی­ها مفتون و فریفته می­شوند و دهنشان باز می­ماند! این­ها آدم­های ساده­لوحی هستند که راه حل­های خیالی اقتصادی یا سیاسی یا امنیتی­ای که با آب و تاب تمام و با رنگ و لعاب گوناگون عرضه می­شود، آنها را از خود بی­خود می­کند! سال­ها تجربه می­کنند؛ اما آخرش خود و دیگران را به خاک سیاه می­نشانند! بنابراین، مفتون هم نباید بشوند؛ بلکه به دنبال راه حلّ صحیح، راه حلّ مستقل، راه حلّ برخاسته از شرایط خاص این ملت و این کشور و راه حلّ ارائه شده از سوی اسلام باشند. اسلام در همه مسائل، همه راه حل­ها را داده است؛ ما باید خودمان برویم و پیدا کنیم. اگر ما کج می­فهمیم، اگر ما بد می­فهمیم، اگر ما دنبالش نمی­رویم و نمی­رسیم، تقصیر اسلام نیست؛ خودمان را باید اصلاح کنیم.»[30]

3- طمع­ورز نبودن

«نماینده، طمع ورز هم نباید باشد. بعضی­ها دهانشان که به اندک چیزی از طرف دشمن شیرین شد، همه چیز را از دست می­دهند!»[31]

4- وامدار نبودن به مراکز قدرت و ثروت

«اگر چنان­چه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می­شود؛ هم­چنان که امروز در به اصطلاح دموکراسی های دنیا، در آمریکا و غیر آمریکا این رسم هست؛ کمپانی ها و پولدارها به نامزد انتخابات در ریاست جمهوری یا در انتخابات کنگره پول می­دهند، ولی او در مقابل آنها متعهد است. آن رئیس جمهوری که با پول دستگاه های گوناگون و مراکز ثروت سر کار بیاید، در مقابل آنها متعهد است. آن نمایندة مجلسی که با پول فلان شرکت و فلان کمپانی و فلان ارباب و فلان پولدار توی مجلس بیاید، مجبور است آنجائی که آنها لازم می­دانند، قانون جعل کند، قانون بردارد، توسعه و تضییق در قانون بکند. این نماینده به درد مردم نمی­خورد. نه باید به مراکز ثروت­های شخصی متصل بود، و نه به طریق اولی به ثروت­های عمومی. کسی بیاید از پول بیت المال مصرف کند، برای اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینها را باید مردم مراقب باشند.»[32]«یک مسئله دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما بی­رودربایستی عرض کنیم. بالاخره ما برادران هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواصی به حق و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این چیز خیلی بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی­گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی شخص، روی عاقبت - عاقبت به خیری که این قدر برایش اهمیت قائلیم- و روی جامعه اثر منفی می­گذارد.»[33]«اگر نماینده­ای بر سر کار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آنها را ادا کند؛ نان­هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند؛ به درد نمی­خورد.»[34]

پی نوشت ها

[1]. بیانات در دیدار کارگزاران حج- 26/11/1378

[2]. بیانات در دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه ماه محرّم الحرام- 13/02/1376

[3]. بیانات در دیدار خانواده­های معظّم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی- 31/02/1376

[4]. بیانات در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان- 14/11/1374

[5]. مصاحبه در مراسم رأی­گیری دومین مرحله از پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- 31/01/1375

[6]. مصاحبه رادیو- تلویزیونی در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران- 17/02/1371

[7]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه تهران- 07/01/1371

[8]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم- 18/10/1382

[9]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه (19 رمضان 1416)- 20/11/1374

[10]. بیانات در خطبه­های نماز عید فطر- 01/12/1374

[11]. بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش- 28/01/1375

[12]. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوین- 25/09/1382

[13]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 13/11/1378

[14]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه تهران- 07/01/1371

[15]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 13/11/1378

[16]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم- 18/10/1382

[17]. بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهّر امام خمینی (ره)- 14/03/1380

[18]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه تهران- 07/01/1371

[19]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه (19 رمضان 1416)- 20/11/1374

[20]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 13/11/1378

[21]. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوین- 25/09/1382

[22]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم- 18/10/1382

[23]. بیانات در اجتماع بزرگ مردم جیرفت- 17/02/1384

[24]. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 13/11/1378

[25]. بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت کشور و استانداران- 27/09/1370

[26]. بیانات در دیدار کارگزاران حج- 26/11/1378

[27]. بیانات در « دانشکده افسری»- 16/12/1374

[28]. بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دی- 19/10/90

[29]. بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش- 28/01/1375

[30]. بیانات در دیدار کارگزاران حج- 26/11/1378

[31]. بیانات در دیدار کارگزاران حج- 26/11/1378

[32]. بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دی- 19/10/90

[33]. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی- 08/03/1390

[34]. بیانات در خطبه­های نماز جمعه (19 رمضان 1416)- 20/11/1374

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic