حجاب، مسئله ی شخصی یا امنیتی؟

 

نوع مطلب :فرهنگی ،مناسبت ها ،مقالات ،

نوشته شده توسط:

نوشته:فرزانه نیکوبرش

    اصولاحجاب مسئله ای امنیتی است یا مسئله ای اجتماعی؟.  بعضی معتقد هستند که حجاب ریشه در باورهای مذهبی  دارد و نمی توان آن را مقوله ای دانست که بر اساس تصمیم گیری های وزارتخانه ای در جامعه اعمال شود .واقعیت آن است که حجاب را می توان امری کاملا فرهنگی تلقی کرد موضوع حجاب مبتنی بر فرهنگ اصیل دینی مردم است که زنان مومن آن را از نشانه های دین مداری خود می دانند و آن را باور دارند همین با ور آنها را بر آن جهت سوق می دهد که آن را رعایت نمایند .

از طرفی دیگر می توان حجاب را مسئله ای کاملا امنیتی خواند اما نه آنکه بگوییم حجاب به مسائل امنیتی در سیاست ربط پیدا می کند بلکه حجاب عاملی است که بر امنیت اجتماعی تاثیر می گذارد . در حال حاضر ما در جامعه ای به سر می بریم  که از یک سو اعتقادات مردمی و از سوی دیگر تهاجم فرهنگی دشمن، حجاب را هدف قرار داده است تا با تغییر ارزش ها و باورها و رفتارهای اجتماعی در جوامع اسلامی ،فزهنگ برهنگی را حاکم سازند.

   از سوی دیگر جامعه ی ما، جامعه جوانی است .جامعه  ایی که ارزش ها ی دینی را ترویج می کند و از سوی دیگر جوانان زیادی دارد که  در حال حاضر برای ازدواج شرایط لازم را ندارند؛ در چنین شرایطی اگر بی حجابی در جامعه گسترش پیدا کند آن وقت امنیت اجتماعی جامعه به خطرمی افتد؛حتی ممکن است بنیاد بسیاری از خانواده ها هم نیز متلاشی شود در چنین شرایطی  به نظر می رسد که بهتر است  که زنان و مردان  آن جامعه با آگاهی از فواید و ارزش های حجاب ،آن را انتخاب کنند تا امنیت اجتماعی حفظ شود.

 

ارزش  حجاب و امنیت اجتماعی

    عفاف و حجاب به عنوان دو ارزش در جامعه بشری مطرح هستند.حجاب امری ظاهری  است ،اما عفت امری باطنی و درونی است  که هردو در کنار هم موجب کرامت انسانی می شوند. اسلام با توجه به نیازهای فطری زن و مرد  و تفاوت های فیزیکی و روانی زنان و مردان و به علت جاذبه های جسمی زن و مرد ،پوشش زنان را بیش تر مورد توجه قرار داده است و مرزهایی را در گقتار،رفتار ،پوشش و برخوردهای اجتماعی مشخص کرده است  و هدف اصلی آن حفظ کانون خانواده ،امنیت اجتماعی و پایداری و استحکام خانواده  است.

    به عبارت  دیگرمی توان گفت  که یكى از فلسفه‏هاى حقیقى وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونیت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیت اجتماعى با توسعه آن مى‏باشد. زیرا نفس آدمى، دریایى مواج از تمایلات و خواسته‏هاى او است كه مهم‏ترین آنها به خوراكى‏ها، امور جنسى و مال و جاه و مقام، مربوط مى‏شود و بدون شك، بالاترین خواسته‏هاى مردان، تمایل به جنس زن است.

    در حالی که پوشش دینى و ماهیت حقیقی آن  نشان دهنده  پیام عفت، شخصیت و خداترسى زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویى چشم طمع نخواهند داشت، كه او را نیرویى بالفعل در هرچه وسعت بخشیدن امنیت اجتماعى دانسته و نجابتش را مى‏ستایند. در این صورت است كه زن، نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر نگاه‏هاى زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهاى اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلكه امنیّت و آرامش درونى خود و اجتماع خویش را برقرار خواهد كرد.

 

   نتیجه

واژه امنیت سابقه‌ای به قدمت تاریخ بشری دارد و از جمله دغدغه‌‌های بشری داشتن جامعه‌ای امن بوده است كه در آن با احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض دیگران حقوق خود، زندگی را سپری نماید و لزوم امنیت اجتماعی می طلبد که جلوی هر فعلی که  تهدیدی بر  علیه  ارزش ها  در جامعه است ،گرفته شود.

در دوران جدید عنصر اصلی ثبات و نظم و امنیت به مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پایبندی به
 ارز ش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی باز می گردد. بر اثر تداوم اینچنین شرایطی و افزایش ناامنی اجتماعی، سرمایه اجتماعی در جامعه رو به زوال می رود و در درازمدت پیامدهای
منفی بی شماری بر جامعه انسانی  برجای می گذارد.

از این روی با توجه به  مساله « نظم اجتماعی جهت تحقق نظام ارزشی مشترك عفاف و حجاب  كه از طریق فرآیند اجتماعی شدن به افراد جامعه منتقل می شود و افراد از این طریق به وظایف و حقوق خود واقف می شوند ،لازم و ضروری است.زیراعفاف و حجاب به عنوان دو ارزش در جامعه بشری مطرح هستند و عوامل مهمی هستند که بر امنیت اجتماعی تاثیر می گذارد و وقتی بی حجابی در جامعه گسترش پیدا کند آن وقت امنیت اجتماعی جامعه به خطر می افتد.

از این روی با توجه به ضررهای برهنگی فرهنگی در جامعه و برهم زدن امنیت اجتماعی که نوعی تهدید علیه ارزش های جامعه به حساب می آید ؛برخورد با این معضل و حل آن راهکار فرهنگی و اجتماعی را می طلبد که جهت نهادینه سازی مسئله حجاب و عفاف  به تقویت کارهای فرهنگی و ایجاد بسترهای مناسب اجتماعی  جهت هدایت افکار عمومی و فرهنگ سازی اقدام کرد.

از سوی دیگر تحصیل راهکارهای مناسب جهت تثبیت امنیت فردی و اجتماعی  هم از سوی حکومت و هم رشد اجتماعی و لایه و سطوح مختلف اجتماعی امری لازم و ضروری است که باید با درایت و دقت ،و فرهنگ ارزشی اجتماعی برخورد شود تا نتیجه مطلوب حاصل آید.

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic